MVO

MVO

Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is bij REDTREE een belangrijk punt. Hierbij wordt zowel aan de milieu- als aan de maatschappelijke kant invulling aan gegeven. Zo werkt REDTREE uitsluitend samen met partijen welke energiezuinige apparatuur gebruiken of apparatuur zo ingesteld hebben dat deze minimaal stroom verbruiken. Denk hierbij aan het automatisch uitschakelen na een bepaalde tijd niet in gebruik zijn en moderne apparatuur die beter omgaan met energieverbruik.

REDTREE heeft de voorkeur te werken met partijen welke overschot of verouderde apparatuur doneren aan goede doelen.

Op deze manier wil REDTREE een bedrage leveren aan de maatschappij of liever, de wereld van ons allemaal…